Privacy Statement

Het terugbrengen van handen aan het bed is het grootste speerpunt in de visie van Vivas Medica B.V. en al haar aangesloten bedrijven. Kwaliteit van leven wordt medebepaald door de mate waarin zorgprofessionals aandacht aan zorgvragers verlenen kan. Door het enorme tekort aan zorg professionals wordt hierin meer dan eens tekortgeschoten. Uw persoonlijke gegevens, bewaard en beheerd door onze software, zijn bij het behalen van onze doelstelling niet weg te denken hulpmiddelen.

U bent van plan gebruik te maken van een van onze diensten? Dan willen wij u middels dit privacy statement informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Mocht u gebruik willen maken van onze diensten is het voor ons noodzakelijk om uw gegevens te verwerken. Bij langdurige contracten zullen wij deze gegevens ook moeten bewaren. Hierbij nemen wij de groots mogelijke beveiligingsprocedures in acht.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Vivas Medica B.V. en alle direct aan ons verbonden bedrijven. Dit geldt zowel voor reeds bestaande bedrijven alsmede voor bedrijven welke in de toekomst worden gestart. Uw gegevens zullen na uw goedkeuring en indien dit in overeenstemming is met een gebruikelijke zakelijke relatie, met de aan ons verbonden bedrijven worden gedeeld.

Vivas Medica B.V. en alle direct aan ons verbonden bedrijven verwerken uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan wij alle handelingen welke wij verrichten waarin uw persoonsgegevens opgenomen zijn. Vivas Medica B.V. zal uw persoonsgegevens bewaren. Dit doen wij niet langer dan strikt noodzakelijk om aan bovengenoemde doeleinden te kunnen voldoen. Het spreekt voor zich dat u Vivas Medica B.V en alle aan ons verbonden bestaande en toekomstige bedrijven kunt verzoeken uw persoonsgegeven te wijzigen en/of te verwijderen uit onze databank(en). Wij moeten u wel formeel wijzen op het feit dat u na het verwijderen van uw gegevens niet langer gebruik kunt maken van onze diensten. Eventuele vragen en of het verwijderen van uw gegevens kunt u kenbaar maken via: privacy@vivasmedica.nl

Vivas Medica B.V. en alle aan ons verbonden bedrijven hebben hun ICT van de strengst mogelijke beveiligingsprocedures voorzien. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Onze ICT wordt regelmatig getest op de doeltreffendheid van deze beveiliging. Daarnaast zijn onze medewerkers de enigen welke middels een tweeweg authenticatie toegang hebben tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht in hun contract opgenomen.

Iedere communicatie welke u via onze website aan ons verstuurd zullen wij in overeenstemming met ons privacy statement behandelen. Dat geldt voor uw gegevens, uw vragen en of opmerkingen maar ook eventuele voorstellen of verbeteringen voor onze dienstverlening. Wij beschouwen deze informatie als niet vertrouwelijk en wijzen u erop dat u aan voorstellen en of verbeteringen geen eigendomsrechten kunt ontlenen. Kortom; u doet nadrukkelijk afstand van alle vertrouwelijkheid van de door u verzonden gegevens alsmede verleent u Vivas Medica B.V.-toestemming om uw verzonden gegevens te mogen gebruiken voor welke doeleinden dan ook. U verleent Vivas Medica B.V.-toestemming om uw voorstellen of verbeterpunten gratis te mogen gebruiken teneinde de dienstverlening van Vivas Medica B.V. en al haar aangesloten bedrijven te optimaliseren alsmede te mogen gebruiken voor marketing doeleinden.

Vivas Medica B.V. maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein digitaal bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u naar onze internetpagina gaat wordt dit bestandje meegestuurd naar uw computer. Door de cookies te accepteren wordt het bestandje op uw harde schijf opgeslagen.
Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om onze site en de daarbij behorende webshop optimaal te laten functioneren.
Daarnaast gebruiken wij cookies om onderzoek te doen naar het gebruik van onze website. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren hebben wij een aantal gegevens nodig. De door ons meegezonden cookies verzamelen deze gegevens. Wij kunnen de verzamelde gegevens via Google Analytics raadplegen en met de uitslagen hiervan, indien noodzakelijk, onze dienstverlening verbeteren. Hierbij is niet sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend gegevens over hoe bezoekers van onze site deze gebruiken en op welke tijdstippen. Daarnaast wordt onderzocht hoe lang een bezoeker op onze site surft en welke items hij of zij interessant vindt.
Cookies zijn volkomen veilig aangezien ze, zoals hierboven reeds vermeld, geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen!