SEMH klachten?

Klachten over onze dienstverlening of producten


Ondanks onze intensieve zorg en inspanningen kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent met de voorziening die is getroffen. Het beste kunt u dan contact opnemen met onze klantenservice, wij lossen uw klacht graag voor u op.
We zijn elke werkdag van 08:30uur tot 17:00uur bereikbaar via het telefoonnummer 045 – 544 25 56, per e-mail info@vivasmedica.nl en schriftelijk (o.v.v. klachten). Uw klacht wordt binnen maximaal 2 werkdagen door ons in behandeling genomen.

Mocht het probleem niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH) wellicht uitkomst voor u bieden. Na melding van een klacht door u als cliënt, neemt het secretariaat LKMH de taak van klachtencoördinator op zich en wordt met een frisse kijk op de klacht onderzocht of deze alsnog in bemiddeling op te lossen is. Bemiddeling door de klachtencoördinator is vrijblijvend. Wanneer er geen bemiddeling plaatsvindt of dit niet tot een oplossing leidt, dan zendt de klachten coördinator, uitsluitend op uw verzoek,  het bijbehorende dossier en de bevindingen door aan de klachtencommissie LKMH. Het doorzetten van de klacht bij de klachtencommissie doet u via bijgevoegd klachtenformulier: https://lkmh.nl/wp-content/uploads/2023/05/Klachtenformulier-LKMH-mei-2023.pdf

Voor nadere informatie over de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen, zie: www.lkmh.nl

Namens team Vivas, dank voor jullie tijd.

Contact